ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินทางมาตรวจเยี่ยมกองบังคับการตำรวจน้ำ 29 มิถุนายน 2558
HOME

  

                 ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินทางมาตรวจเยี่ยมกองบังคับการตำรวจน้ำ มอบนโยบาย และมอบธงประจำการฝึกหลักสูตร นักปฏิบัติการใต้น้ำ  รุ่นที่ 15 ณ กองบังคับการตำรวจน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558