รน.ก้าวไกล  เทิดไท้องค์ราชา มุ่งรักษาน่านน้ำ เลิศล้ำคุณธรรม

 
 
ศาสตร์ทางทะเล

 

   

หน่วยงานขึ้นตรง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
 

ประกาศ
ภาพ ผบช.ก. เดินทางมาตรวจเยี่ยม กองบังคับการตำรวจน้ำ (29 มิ.ย.58)
กำหนดการตรวจเยี่ยม บก.รน. ของ ผบช.ก. (29 มิ.ย.58)
การจัดทำรายชื่อพร้อมรูปถ่ายข้าราชการตำรวจในสังกัด
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558 
การจัดทำบัญชีขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 

แบบรายงาน ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ ของ บช.ก.

ประกาศเก่า

 
บอกเล่าชาว รน.

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือที่ผู้ประกอบกิจกรรมทางเรือเรียกขานพระองค์ว่า "เสด็จเตี่ย" หรือ "หมอพร" และ "พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย" ในส่วนของ ตำรวจน้ำ พระองค์เปรียบได้ว่าเป็น "พระบิดาของชาวเรือ"

ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เดินทางมาตรวจเยี่ยม ณ ที่ทำการส่วนกลางกองบังคับการตำรวจน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

 

เหตุด่วนเหตุร้ายทางน้ำ/ทางทะเล  แจ้ง 1196  สายด่วนตำรวจน้ำ

ครบรอบการก่อตั้ง ตำรวจน้ำ ๓ ปี
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 
 
 
 
หน่วยงานร่วมต่างประเทศ
 
 
   
ทีวีออนไลน์
   
 

ระบบเชื่อมโยงข้อมูล

 

จัดทำโดย  สง.ผบก.รน.
 
ดำรงความเป็นอัตลักษณ์ของการเป็นผู้พิทักษสันติราช พิทักษ์ความยุติธรรม และเป็นหน่วยตำรวจที่เชี่ยวชาญทางเรือ